ترامپ آمریکایی‌ها را به وحدت و همدلی فراخواند

ترامپ آمریکایی‌ها را به وحدت و همدلی فراخواند
ایسنا نوشت: بعد از پیروزی در انتخابلات ریاست جمهوری آمریکا و اعتراضات شدید به وجود آمده به دنبال آن، دونالد ترامپ برای اولین بار در پیام روز شکرگزاری از مردم خواست انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور این کشور را قبول کنند.

ترامپ آمریکایی‌ها را به وحدت و همدلی فراخواند

ایسنا نوشت: بعد از پیروزی در انتخابلات ریاست جمهوری آمریکا و اعتراضات شدید به وجود آمده به دنبال آن، دونالد ترامپ برای اولین بار در پیام روز شکرگزاری از مردم خواست انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور این کشور را قبول کنند.
ترامپ آمریکایی‌ها را به وحدت و همدلی فراخواند