تذکر ۴۶ نماینده به رئیس‌جمهور در حمایت از محیط‌بانان

تذکر ۴۶ نماینده به رئیس‌جمهور در حمایت از محیط‌بانان
ایسنا نوشت: چهل و شش نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در ارسال لایحه حمایت از محیط ‌بانان کشور شدند.

تذکر ۴۶ نماینده به رئیس‌جمهور در حمایت از محیط‌بانان

ایسنا نوشت: چهل و شش نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در ارسال لایحه حمایت از محیط ‌بانان کشور شدند.
تذکر ۴۶ نماینده به رئیس‌جمهور در حمایت از محیط‌بانان

لوکس بلاگ