تد کروز با فروش بویینگ به ایران مخالفت کرد

تد کروز با فروش بویینگ به ایران مخالفت کرد
ایسنا نوشت: سخنگوی سناتور تد کروز، نامزد جمهوریخواهان گفت که وی قصد دارد در مخالفت با فروش هواپیماهای بویینگ به ایران نامه‌ای به دولت باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا بنویسد.

تد کروز با فروش بویینگ به ایران مخالفت کرد

ایسنا نوشت: سخنگوی سناتور تد کروز، نامزد جمهوریخواهان گفت که وی قصد دارد در مخالفت با فروش هواپیماهای بویینگ به ایران نامه‌ای به دولت باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا بنویسد.
تد کروز با فروش بویینگ به ایران مخالفت کرد

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ