تحلیل سفیر اسبق ایران در آذربایجان از حضور جنگنده‌های روس در همدان

تحلیل سفیر اسبق ایران در آذربایجان از حضور جنگنده‌های روس در همدان
سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان تاکید کرد: اگر همکاری‌های دو کشور راهبردی بود، این همکاری‌ها باید به ابعاد دیگر نیز سرایت می‌کرد در حالی‌که روس‌ها چندان به نقش‌آفرینی ایران در قفقاز و آسیای میانه مایل نیستند.

تحلیل سفیر اسبق ایران در آذربایجان از حضور جنگنده‌های روس در همدان

سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان تاکید کرد: اگر همکاری‌های دو کشور راهبردی بود، این همکاری‌ها باید به ابعاد دیگر نیز سرایت می‌کرد در حالی‌که روس‌ها چندان به نقش‌آفرینی ایران در قفقاز و آسیای میانه مایل نیستند.
تحلیل سفیر اسبق ایران در آذربایجان از حضور جنگنده‌های روس در همدان

عکس های جدید