تجهیز سالن «رضازاده» اردبیل جهت میزبانی مسابقات آسیایی والیبال

تجهیز سالن «رضازاده» اردبیل جهت میزبانی مسابقات آسیایی والیبال
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: به منظور میزبانی مسابقات آسیایی والیبال عملیات تجهیز سالن رضا زاده در شهر اردبیل آغاز شده است.

تجهیز سالن «رضازاده» اردبیل جهت میزبانی مسابقات آسیایی والیبال

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: به منظور میزبانی مسابقات آسیایی والیبال عملیات تجهیز سالن رضا زاده در شهر اردبیل آغاز شده است.
تجهیز سالن «رضازاده» اردبیل جهت میزبانی مسابقات آسیایی والیبال

خرید بک لینک