تجمع سهامداران پدیده شاندیز در مقابل مجلس/ تلاش برای حل مشکل کارگزاران بیمه کشاورزی

تجمع سهامداران پدیده شاندیز در مقابل مجلس/ تلاش برای حل مشکل کارگزاران بیمه کشاورزی
سهامداران شرکت پدیده شاندیز در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت بلاتکلیف خود شدند.

تجمع سهامداران پدیده شاندیز در مقابل مجلس/ تلاش برای حل مشکل کارگزاران بیمه کشاورزی

سهامداران شرکت پدیده شاندیز در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت بلاتکلیف خود شدند.
تجمع سهامداران پدیده شاندیز در مقابل مجلس/ تلاش برای حل مشکل کارگزاران بیمه کشاورزی