تبدیل کف دست به نمایشگر لمسی با استفاده از امواج مافوق صوت

تبدیل کف دست به نمایشگر لمسی با استفاده از امواج مافوق صوت
ایرنا نوشت: محققان انگلیسی توانستند با بهره گیری از امواج مافوق صوت راهکاری را بیابند که کف دست را به یک رابط تعاملی پیشرفته برای برقرار ارتباط با سیستم های کامپیوتری بدل می کند.

تبدیل کف دست به نمایشگر لمسی با استفاده از امواج مافوق صوت

ایرنا نوشت: محققان انگلیسی توانستند با بهره گیری از امواج مافوق صوت راهکاری را بیابند که کف دست را به یک رابط تعاملی پیشرفته برای برقرار ارتباط با سیستم های کامپیوتری بدل می کند.
تبدیل کف دست به نمایشگر لمسی با استفاده از امواج مافوق صوت

فروش بک لینک

دانلود موزیک