تانک‌های ترکیه دوباره وارد خاک سوریه شدند

تانک‌های ترکیه دوباره وارد خاک سوریه شدند
ایرنا نوشت: چند دستگاه تانک و ماشین آلات نیروی مکانیزه ارتش ترکیه در دومین روز از عملیاتی که «سپر فرات» نامگذاری شده، وارد خاک سوریه شدند. گفته می شود با این عملیات ترکیه بالفعل منطقه امن در داخل خاک سوریه ایجاد کرده است.

تانک‌های ترکیه دوباره وارد خاک سوریه شدند

ایرنا نوشت: چند دستگاه تانک و ماشین آلات نیروی مکانیزه ارتش ترکیه در دومین روز از عملیاتی که «سپر فرات» نامگذاری شده، وارد خاک سوریه شدند. گفته می شود با این عملیات ترکیه بالفعل منطقه امن در داخل خاک سوریه ایجاد کرده است.
تانک‌های ترکیه دوباره وارد خاک سوریه شدند

باشگاه خبری ورزشی