تابش:خاتمی را نمی‌توان با یک دستور حذف کرد/گفت‌وگوی ملی باید هرچه زودتر عملی شود

تابش:خاتمی را نمی‌توان با یک دستور حذف کرد/گفت‌وگوی ملی باید هرچه زودتر عملی شود
ایسنا نوشت: نماینده مردم اردکان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درخصوص “هم افزایی” برای حل مشکلات و مسائل مختلف مردم در همه سطوح عالی و میانی کشور اظهار کرد: ما امیدواریم که “گفت‌وگوی ملی” برای پاسخگویی به نقدها و اعتراض های مردم هر چه زودتر عملی شود.

تابش:خاتمی را نمی‌توان با یک دستور حذف کرد/گفت‌وگوی ملی باید هرچه زودتر عملی شود

ایسنا نوشت: نماینده مردم اردکان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درخصوص “هم افزایی” برای حل مشکلات و مسائل مختلف مردم در همه سطوح عالی و میانی کشور اظهار کرد: ما امیدواریم که “گفت‌وگوی ملی” برای پاسخگویی به نقدها و اعتراض های مردم هر چه زودتر عملی شود.
تابش:خاتمی را نمی‌توان با یک دستور حذف کرد/گفت‌وگوی ملی باید هرچه زودتر عملی شود