تائید تست خودروی تمام الکتریکی مک‌لارن

تائید تست خودروی تمام الکتریکی مک‌لارن
مدیر طراحی مهندسی مک لارن در مصاحبه با اتوکار ساخت پروتوتایپ اولین محصول تمام الکتریکی تاریخ این برند را تأیید کرد. دن پری ویلیامز در مصاحبه با این نشریه جزئیات بیشتری از پروژه جدید مک لارن را ارائه کرده است.

تائید تست خودروی تمام الکتریکی مک‌لارن

مدیر طراحی مهندسی مک لارن در مصاحبه با اتوکار ساخت پروتوتایپ اولین محصول تمام الکتریکی تاریخ این برند را تأیید کرد. دن پری ویلیامز در مصاحبه با این نشریه جزئیات بیشتری از پروژه جدید مک لارن را ارائه کرده است.
تائید تست خودروی تمام الکتریکی مک‌لارن