بی بی سی فارسی: کروبی معذرت خواهی کرد

بی بی سی فارسی: کروبی معذرت خواهی کرد

گروه سیاسی جهان نیوز: نامه هتاکانه اخیر کروبی در واقع دهن کجی به تلاش برخی از سیاسیون خوشبین اصلاح طلب برای رفح حصر بود و از طرفی دیگر نشان می دهد که همچنان برخی افراطیون اصلاح طلب اطراف کروبی، از ادامه حصر منافعی را دنبال می کنند.

به گزارش جهان نیوز، همچنانکه بی بی سی فارسی نیز نوشته است: “نامه آقای کروبی در شرایطی منتشر شده که از مدتی پیش، برخی از سیاستمداران، ابراز امیدواری کرده بودند که با میانجی‌گری‌های صورت گرفته در سطوح بالای حکومت، به‌تدریج سخت‌گیری های امنیتی بر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد کمتر شود.”
در همین حال بی بی سی فارسی در بخشی از تحلیل خود درباره نامه اخیر مهدی کروبی آورده است: “کروبی از گذشته خود پوزش خواسته و طلب بخشش کرده. آقای کروبی این کار را، با یادآوری بخشی از کتاب خاطرات سیاسی خود انجام داده که سال پیش منتشر شد و او در مقدمه آن، به صراحت گذشته خود را نقد کرده بود.

مهدی کروبی در نامه خود، مجددا تاکید کرده است: “همه‌ گروه‌ها و جریان‌های سیاسی از بدو انقلاب تاکنون در به‌وجود آمدن چنین وضعیتی سهیم و مسئولند و به طبع نقش و سهم‌شان باید مسئولیت خود را در به وجود آمدن چنین وضعی پذیرا باشند… طبیعی و قطعی است که تقصیر و قصور فراوان داشته‌ام و دارم که از محضر عموم مردم معذرت و از خداوند منان طلب عفو و بخشش می کنم.”
 

بی بی سی فارسی: کروبی معذرت خواهی کرد

گروه سیاسی جهان نیوز: نامه هتاکانه اخیر کروبی در واقع دهن کجی به تلاش برخی از سیاسیون خوشبین اصلاح طلب برای رفح حصر بود و از طرفی دیگر نشان می دهد که همچنان برخی افراطیون اصلاح طلب اطراف کروبی، از ادامه حصر منافعی را دنبال می کنند.

به گزارش جهان نیوز، همچنانکه بی بی سی فارسی نیز نوشته است: “نامه آقای کروبی در شرایطی منتشر شده که از مدتی پیش، برخی از سیاستمداران، ابراز امیدواری کرده بودند که با میانجی‌گری‌های صورت گرفته در سطوح بالای حکومت، به‌تدریج سخت‌گیری های امنیتی بر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد کمتر شود.”
در همین حال بی بی سی فارسی در بخشی از تحلیل خود درباره نامه اخیر مهدی کروبی آورده است: “کروبی از گذشته خود پوزش خواسته و طلب بخشش کرده. آقای کروبی این کار را، با یادآوری بخشی از کتاب خاطرات سیاسی خود انجام داده که سال پیش منتشر شد و او در مقدمه آن، به صراحت گذشته خود را نقد کرده بود.

مهدی کروبی در نامه خود، مجددا تاکید کرده است: “همه‌ گروه‌ها و جریان‌های سیاسی از بدو انقلاب تاکنون در به‌وجود آمدن چنین وضعیتی سهیم و مسئولند و به طبع نقش و سهم‌شان باید مسئولیت خود را در به وجود آمدن چنین وضعی پذیرا باشند… طبیعی و قطعی است که تقصیر و قصور فراوان داشته‌ام و دارم که از محضر عموم مردم معذرت و از خداوند منان طلب عفو و بخشش می کنم.”
 

بی بی سی فارسی: کروبی معذرت خواهی کرد