بی‌رغبتی نماینده اصفهان برای اظهارنظر درباره ابطال آرای خالقی/ فولادگر: شورای نگهبان فصل‌الخطاب است

بی‌رغبتی نماینده اصفهان برای اظهارنظر درباره ابطال آرای خالقی/ فولادگر: شورای نگهبان فصل‌الخطاب است
نماینده اصفهان در مجلس نهم و منتخب مردم این شهر برای دوربعدی پارلمان، نسبت به اظهارنظر درباره ابطال آرای دیگر منتخب مردم اصفهان ابراز تمایل نکرد.

بی‌رغبتی نماینده اصفهان برای اظهارنظر درباره ابطال آرای خالقی/ فولادگر: شورای نگهبان فصل‌الخطاب است

نماینده اصفهان در مجلس نهم و منتخب مردم این شهر برای دوربعدی پارلمان، نسبت به اظهارنظر درباره ابطال آرای دیگر منتخب مردم اصفهان ابراز تمایل نکرد.
بی‌رغبتی نماینده اصفهان برای اظهارنظر درباره ابطال آرای خالقی/ فولادگر: شورای نگهبان فصل‌الخطاب است

خرید بک لینک