بیژن بنفشه‌خواه در سریالی طنز با سوژه تهیه‌کنندگان تلویزیون

بیژن بنفشه‌خواه در سریالی طنز با سوژه تهیه‌کنندگان تلویزیون
مهر نوشت: تهیه‌کننده مجموعه «شهرکی‌ها» با اشاره به داستان کمدی این اثر بیان کرد که این بار تهیه‌کنندگان تلویزیونی را سوژه کار قرار داده‌اند تا دیگر به کسی برنخورد!

بیژن بنفشه‌خواه در سریالی طنز با سوژه تهیه‌کنندگان تلویزیون

مهر نوشت: تهیه‌کننده مجموعه «شهرکی‌ها» با اشاره به داستان کمدی این اثر بیان کرد که این بار تهیه‌کنندگان تلویزیونی را سوژه کار قرار داده‌اند تا دیگر به کسی برنخورد!
بیژن بنفشه‌خواه در سریالی طنز با سوژه تهیه‌کنندگان تلویزیون