بین شیوه امام حسن(ع) با امام حسین(ع) دوگانگی وجود دارد؟/ پاسخ کارشناس تاریخ اسلام

بین شیوه امام حسن(ع) با امام حسین(ع) دوگانگی وجود دارد؟/ پاسخ کارشناس تاریخ اسلام
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) به دو پرسش درباره روش برخورد امام حسن(ع) پاسخ گفته است.

بین شیوه امام حسن(ع) با امام حسین(ع) دوگانگی وجود دارد؟/ پاسخ کارشناس تاریخ اسلام

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) به دو پرسش درباره روش برخورد امام حسن(ع) پاسخ گفته است.
بین شیوه امام حسن(ع) با امام حسین(ع) دوگانگی وجود دارد؟/ پاسخ کارشناس تاریخ اسلام