بیش از یکصد مجروح در دعوای گروهی بر سر یک سریال

بیش از یکصد مجروح در دعوای گروهی بر سر یک سریال
ایسنا نوشت:بیش از ۱۰۰ بنگلادشی در دعوایی گروهی بر سر موضوع یک سریال تلویزیونی مجروح شدند.

بیش از یکصد مجروح در دعوای گروهی بر سر یک سریال

ایسنا نوشت:بیش از ۱۰۰ بنگلادشی در دعوایی گروهی بر سر موضوع یک سریال تلویزیونی مجروح شدند.
بیش از یکصد مجروح در دعوای گروهی بر سر یک سریال

افق