بیانیه کاخ سفید درباره سفر خاورمیانه‌ای معاون ترامپ

بیانیه کاخ سفید درباره سفر خاورمیانه‌ای معاون ترامپ
ایرنا نوشت: کاخ سفید روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: ‘مایک پنس’ معاون رئیس جمهوری آمریکا از ۲۰ تا ۲۳ ژانویه (سی ام دی تا سوم بهمن) به مصر، اردن و سرزمین های اشغالی فلسطین سفر خواهد کرد.

بیانیه کاخ سفید درباره سفر خاورمیانه‌ای معاون ترامپ

ایرنا نوشت: کاخ سفید روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: ‘مایک پنس’ معاون رئیس جمهوری آمریکا از ۲۰ تا ۲۳ ژانویه (سی ام دی تا سوم بهمن) به مصر، اردن و سرزمین های اشغالی فلسطین سفر خواهد کرد.
بیانیه کاخ سفید درباره سفر خاورمیانه‌ای معاون ترامپ