بیانیه عجیب طالبان وحشت را به جان افغان ها انداخت

بیانیه عجیب طالبان وحشت را به جان افغان ها انداخت
ایرنا نوشت: طالبان افغانستان ادعا کرد: عملیات بهاری خود را از صبح روزسه شنبه در سراسر افغانستان آغاز کرده است.

بیانیه عجیب طالبان وحشت را به جان افغان ها انداخت

ایرنا نوشت: طالبان افغانستان ادعا کرد: عملیات بهاری خود را از صبح روزسه شنبه در سراسر افغانستان آغاز کرده است.
بیانیه عجیب طالبان وحشت را به جان افغان ها انداخت

خرید بک لینک