بودجه و ذخایر ارزی چین درحال کاهش است

بودجه و ذخایر ارزی چین درحال کاهش است
دنیای اقتصاد نوشت:صندوق بین‌المللی پول(IMF) به‌طور سالانه اقتصادهای جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد و گزارش‌هایی درمورد آنها منتشر می‌کند.

بودجه و ذخایر ارزی چین درحال کاهش است

دنیای اقتصاد نوشت:صندوق بین‌المللی پول(IMF) به‌طور سالانه اقتصادهای جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد و گزارش‌هایی درمورد آنها منتشر می‌کند.
بودجه و ذخایر ارزی چین درحال کاهش است

تکنولوژی جدید