به ریاست روحانی؛ جلسه هماهنگی سفر کاروان تدبیر و امید به استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به ریاست روحانی؛ جلسه هماهنگی سفر کاروان تدبیر و امید به استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد
ایسنا نوشت: جلسه هماهنگی سفر دولت به استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل و بر ضرورت اجرای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، عمرانی و رفاهی این استان تاکید شد.

به ریاست روحانی؛ جلسه هماهنگی سفر کاروان تدبیر و امید به استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

ایسنا نوشت: جلسه هماهنگی سفر دولت به استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل و بر ضرورت اجرای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، عمرانی و رفاهی این استان تاکید شد.
به ریاست روحانی؛ جلسه هماهنگی سفر کاروان تدبیر و امید به استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد