به جهانگیری گفتم ناامیدی درباره روحانی به وجود آمده و خیلی خوب است ۱۴۰۰ کاندیدا بشوی

به جهانگیری گفتم ناامیدی درباره روحانی به وجود آمده و خیلی خوب است ۱۴۰۰ کاندیدا بشوی

گروه سیاسی جهان نیوز: صادق زیباکلام، چهره‌ نام‌آشنای مسائل سیاسی جزئیات ملاقات اخیر یک ساعته خود را با   اسحاق جهانگیری  تشریح کرد و افزود :در آن ملاقات به معاون اول رئیس جمهور و شاید نامزد انتخابات 1400 توصیه‌‌هایی کردم. 
 
به گزارش جهان نیوز، زیباکلام به  فرارو گفت :سه شنبه دو هفته پیش بود که از دفتر آقای جهانگیری با من تماس گرفتند و گفتند آقای جهانگیری می خواهد مرا ببیند. من هم روز پنج شنبه 16 آذر به دیدار ایشان رفتم. آقای جهانگیری می‌خواستند درباره دولت در افکار عمومی و جاهایی که برای سخنرانی می روند با من مشورت کنند.

من هم به ایشان گفتم ناامیدی فزاینده‌ای درباره آقای روحانی در حال به وجود آمدن است. به آقای جهانگیری گفتم در خیلی از دانشگاه‌هایی که می‌روم سرخوردگی دانشجویان را می بینم. به ایشان گفتم بعضی از اصلاح‌طلبان می گویند شما باید آهسته آهسته خود را از دولت کنار بکشید، چون مثل دوره گذشته به بازی گرفته نمی شوید.

می‌گویند آقایان واعظی، نوبخت و نهاوندیان که میانه خوبی با شما ندارند همه کاره شده‌اند. آقای جهانگیری در مقابل پرسیدند: شما چطور فکر می کنید؟ من گفتم نمی‌دانم این که گفته می شود در دولت جدید شما کاره‌ای نیستید چقدر صحیح است. اما من به شدت با این که شما از دولت جدا شوید مخالفم.

آقای جهانگیری پرسیدند: چرا؟ من هم پاسخ دادم که من به توانمندی های اجرایی شما ایمان دارم. اما این ایمان را به آقای واعظی، نوبخت و نهاوندیان ندارم. برای شما خیلی خوب است که از دولت جدا شوید.  چرا که شکست دولت روحانی به پای شما نوشته نمی‌شود و شما می‌توانید به عنوان یک چهره نسبتا موفق در انتخابات 1400 نامزد اصلی شوید. اما با جدا شدن شما کشور آسیب می بیند. ما باید توانمان را به کار بگیریم که نگذاریم دولت آقای روحانی شکست بخورد. نه به دلیل این که شکست او به پای اصلاح‌طلبان نوشته می شود، بلکه شکست روحانی به معنی شکست مملکت است.

آقای جهانگیری مقداری مشکلات کلان اقتصادی را توضیح دادند و گفتند نه تنها دولت بلکه کل کشور با مشکلات اقتصادی بسیار جدی رو به روست و باید تدبیرهای درست و اساسی برای اصلاحات آن اندیشید. ایشان ناامید نبودند اما معتقد بودند که مشکلات زیاد است.  البته در خصوص این که با حلقه نزدیک آقای روحانی اختلافاتی دارند یا نه چیزی نگفتند.
 

به جهانگیری گفتم ناامیدی درباره روحانی به وجود آمده و خیلی خوب است ۱۴۰۰ کاندیدا بشوی

گروه سیاسی جهان نیوز: صادق زیباکلام، چهره‌ نام‌آشنای مسائل سیاسی جزئیات ملاقات اخیر یک ساعته خود را با   اسحاق جهانگیری  تشریح کرد و افزود :در آن ملاقات به معاون اول رئیس جمهور و شاید نامزد انتخابات 1400 توصیه‌‌هایی کردم. 
 
به گزارش جهان نیوز، زیباکلام به  فرارو گفت :سه شنبه دو هفته پیش بود که از دفتر آقای جهانگیری با من تماس گرفتند و گفتند آقای جهانگیری می خواهد مرا ببیند. من هم روز پنج شنبه 16 آذر به دیدار ایشان رفتم. آقای جهانگیری می‌خواستند درباره دولت در افکار عمومی و جاهایی که برای سخنرانی می روند با من مشورت کنند.

من هم به ایشان گفتم ناامیدی فزاینده‌ای درباره آقای روحانی در حال به وجود آمدن است. به آقای جهانگیری گفتم در خیلی از دانشگاه‌هایی که می‌روم سرخوردگی دانشجویان را می بینم. به ایشان گفتم بعضی از اصلاح‌طلبان می گویند شما باید آهسته آهسته خود را از دولت کنار بکشید، چون مثل دوره گذشته به بازی گرفته نمی شوید.

می‌گویند آقایان واعظی، نوبخت و نهاوندیان که میانه خوبی با شما ندارند همه کاره شده‌اند. آقای جهانگیری در مقابل پرسیدند: شما چطور فکر می کنید؟ من گفتم نمی‌دانم این که گفته می شود در دولت جدید شما کاره‌ای نیستید چقدر صحیح است. اما من به شدت با این که شما از دولت جدا شوید مخالفم.

آقای جهانگیری پرسیدند: چرا؟ من هم پاسخ دادم که من به توانمندی های اجرایی شما ایمان دارم. اما این ایمان را به آقای واعظی، نوبخت و نهاوندیان ندارم. برای شما خیلی خوب است که از دولت جدا شوید.  چرا که شکست دولت روحانی به پای شما نوشته نمی‌شود و شما می‌توانید به عنوان یک چهره نسبتا موفق در انتخابات 1400 نامزد اصلی شوید. اما با جدا شدن شما کشور آسیب می بیند. ما باید توانمان را به کار بگیریم که نگذاریم دولت آقای روحانی شکست بخورد. نه به دلیل این که شکست او به پای اصلاح‌طلبان نوشته می شود، بلکه شکست روحانی به معنی شکست مملکت است.

آقای جهانگیری مقداری مشکلات کلان اقتصادی را توضیح دادند و گفتند نه تنها دولت بلکه کل کشور با مشکلات اقتصادی بسیار جدی رو به روست و باید تدبیرهای درست و اساسی برای اصلاحات آن اندیشید. ایشان ناامید نبودند اما معتقد بودند که مشکلات زیاد است.  البته در خصوص این که با حلقه نزدیک آقای روحانی اختلافاتی دارند یا نه چیزی نگفتند.
 

به جهانگیری گفتم ناامیدی درباره روحانی به وجود آمده و خیلی خوب است ۱۴۰۰ کاندیدا بشوی