به این باستان‌شناس ۲۰۰ سال زمان بدهید/ پای حفاران غیرمجاز در «مرد شمی» در میان است

ایسنا نوشت: راه زیاد است و مسیر پرپیچ و خم. بیش از دو ساعت مسیر پر پیچ و خم «اهواز»، «ایذه»، «پیان»، «دره‌لب» و سرانجام «کل‌چمدار» و «دره شمی» را باید گذراند تا به پایان دنیا برای «مرد شمی» رسید،‌ محوطه‌ای که برای بیرون آوردن تاریخ‌اش به 200 سال کاوش نیاز دارد.

cars

دانلود فیلم خارجی