بهره مندی ۹۰درصدی روستائیان آذربایجان غربی از نعمت گاز در پایان سال ۹۵

علیرضا رادفر معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی گفت: تا پایان سال ۹۵ بیش از ۹۰درصد از خانوارهای روستایی استان از نعمت گاز بهره مند گردند.

عکس

شبکه خانگی