بهترین و بدترین شهرهای جهان برای زندگی/ بالاترین رشد کیفیت زندگی برای تهران

بهترین و بدترین شهرهای جهان برای زندگی/ بالاترین رشد کیفیت زندگی برای تهران
بی‌بی‌سی نوشت: واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست گزارش سالانه خود را از کیفیت زندگی در شهرهای بزرگ جهان منتشر کرده است. در این گزارش ملبورن و دمشق به ترتیب به عنوان بهترین و بدترین شهرهای جهان ارزیابی شده‌اند.

بهترین و بدترین شهرهای جهان برای زندگی/ بالاترین رشد کیفیت زندگی برای تهران

بی‌بی‌سی نوشت: واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست گزارش سالانه خود را از کیفیت زندگی در شهرهای بزرگ جهان منتشر کرده است. در این گزارش ملبورن و دمشق به ترتیب به عنوان بهترین و بدترین شهرهای جهان ارزیابی شده‌اند.
بهترین و بدترین شهرهای جهان برای زندگی/ بالاترین رشد کیفیت زندگی برای تهران

wolrd press news