بعیدی نژاد به ملکه انگلیس چه گفت؟

بعیدی نژاد به ملکه انگلیس چه گفت؟
ایرنا نوشت: «حمید بعیدی نژاد» سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن روز پنجشنبه در یادداشتی با اشاره به تسلیم استوارنامه‌اش به ملکه الیزابت دوم بیان داشت که در جریان دیدارش با ملکه انگلیس، پیرامون شرایط نوین جهان معاصر گفت‌وگو کرده است.

بعیدی نژاد به ملکه انگلیس چه گفت؟

ایرنا نوشت: «حمید بعیدی نژاد» سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن روز پنجشنبه در یادداشتی با اشاره به تسلیم استوارنامه‌اش به ملکه الیزابت دوم بیان داشت که در جریان دیدارش با ملکه انگلیس، پیرامون شرایط نوین جهان معاصر گفت‌وگو کرده است.
بعیدی نژاد به ملکه انگلیس چه گفت؟