بعد از ۳۷ سال، می‌خواهم نه انقلابی باشم نه اسلامی، می‌خواهم کاملاً عقلانی باشم