بزرگداشت بازیگر پیشکسوت تئاتر در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

بزرگداشت بازیگر پیشکسوت تئاتر در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
ایسنا نوشت: بر اساس تصمیم شورای سیاست‌گذاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان بزرگداشت بیست‌و‌سومین دوره جشنواره به ‌پاس سال‌ها تلاش و خدمت مؤثر به هنر تئاتر کودک و نوجوان به رضا فیاضی پیشکسوت این هنر اختصاص یافت.

بزرگداشت بازیگر پیشکسوت تئاتر در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

ایسنا نوشت: بر اساس تصمیم شورای سیاست‌گذاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان بزرگداشت بیست‌و‌سومین دوره جشنواره به ‌پاس سال‌ها تلاش و خدمت مؤثر به هنر تئاتر کودک و نوجوان به رضا فیاضی پیشکسوت این هنر اختصاص یافت.
بزرگداشت بازیگر پیشکسوت تئاتر در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان