بزرگداشت آیت الله صدر و آیت الله حکیم با سخنرانی وزیر اطلاعات

بزرگداشت آیت الله صدر و آیت الله حکیم با سخنرانی وزیر اطلاعات
مراسم سی و ششمین سالروز شهادت آیت الله محمدباقر صدر و آیت الله محمدباقر حکیم، عصر امروز جمعه با حضور سید محمود علوی وزیر اطلاعات در حوزه هنری برگزار شد.

بزرگداشت آیت الله صدر و آیت الله حکیم با سخنرانی وزیر اطلاعات

مراسم سی و ششمین سالروز شهادت آیت الله محمدباقر صدر و آیت الله محمدباقر حکیم، عصر امروز جمعه با حضور سید محمود علوی وزیر اطلاعات در حوزه هنری برگزار شد.
بزرگداشت آیت الله صدر و آیت الله حکیم با سخنرانی وزیر اطلاعات

فروش بک لینک