بزرگترین خدمات نجفی به تهرانی‌ها در ۱۰۰روز +عکس

بزرگترین خدمات نجفی به تهرانی‌ها در ۱۰۰روز +عکس

گروه سیاست جهان نیوز: شهرداری و شورای شهر تهران در طول حدود ۴ ماهی که مسند امور در تهران را به دست گرفته‌اند؛ غیر از تهیه گزارش 100 روزه علیه قالیباف، فعالیت‌هایی در راستای رسالت ذاتی خود در سطح شهر تهران نیز انجام داده‌اند که مردم هم آنها را لمس کرده‌اند. از جمله آن فعالیت‌ها می‌توان به مقولات زیر اشاره کرد: 

اول: تعویض تابلوهای EXIT در متروی تهران به نحوی که تابلوهای قبلی منقّش به تصویر پله‌برقی نبودند اما تابلوهای جدید عکس نماد یک پله‌برقی را نیز با خود دارند.

دوم: تغییر رنگ تابلوی مؤسسه همشهری به صورتی یواش که بعنوان «بزرگترین عملکرد نجفی در ۱۴۰ روز اخیر» مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز قرار گرفته است.

سوم: لغو رایگان بودن حمل و نقل عمومی برای نمازگزاران جمعه تهران و مکاتبه با ستاد نماز جمعه برای پولی کردن آن.

و چهارم: الزام شهرداری تهران به در نظر گرفتن محلی مناسب برای اعتراضات خیابانی!

به گزارش مشرق، حقیقت این است که محمدباقر قالیباف در کارنامه جهادی خود، تهران جدیدی را برای مردم و البته برای اصلاح‌طلبان شورای شهر به یادگار گذاشت که ارائه رویکرد جدیدی از خدمت و مدیریت در آن نیازمند توانمندی و استعدادی برتر از شخص قالیباف است. امری که لااقل در میانه اردوگاه اصلاح‌طلبان بعنوان یک آرزوی محال محسوب می‌شود.

شاید برای مخاطبان محترم جالب باشد که اصلاح‌طلبان قبل از ورود به شورای شهر پنجم، حتی از خطوط BRT نیز انتقاد می‌کردند و یا از این می‌گفتند که نبود ایستگاه تاکسی در کنار برخی ایستگاههای مترو سبب بروز مشکل شده است و افتتاح خطوط مترو نیز نمایشی بوده است اما در صد و چند روزی که در مسند کار حضور داشته‌اند به جای ارائه ولو یک خط گزارش در زمینه این قبیل فعالیت‌ها و انتقادها؛ تماماً و سر تا پا مشغول انتقاد از محمدباقر قالیباف و تهیه چیزی به نام گزارش 100 روزه بوده‌اند.

و خدمات ملموسی هم که در این مدت به شهر تهران ارائه شده صرفاً در چارچوب اقداماتی مثل اقدامات اشاره شده در بالا قابل رده بندی است.

جالب آنکه رسانه‌ها و محافل تحلیلی در همان صد روز قبل تأکید کرده بودند چیزی جز تخریب قالیباف در گزارش 100 روزه اصلاح‌طلبان و شهرداری نخواهد بود.

برخی معتقدند گزارش ۱۰۰ روزه نجفی از وضعیت تهران البته یک حسن بزرگ دارد و آن اینکه امکان قضاوت نهادهای امنیتی و قضایی را فراهم می‌کند تا مشخص شود که قالیباف ناکارآمد و متخلف بوده یا چپ‌های شورای شهر دروغ می‌گویند؟!

بزرگترین خدمات نجفی به تهرانی‌ها در ۱۰۰روز +عکس

گروه سیاست جهان نیوز: شهرداری و شورای شهر تهران در طول حدود ۴ ماهی که مسند امور در تهران را به دست گرفته‌اند؛ غیر از تهیه گزارش 100 روزه علیه قالیباف، فعالیت‌هایی در راستای رسالت ذاتی خود در سطح شهر تهران نیز انجام داده‌اند که مردم هم آنها را لمس کرده‌اند. از جمله آن فعالیت‌ها می‌توان به مقولات زیر اشاره کرد: 

اول: تعویض تابلوهای EXIT در متروی تهران به نحوی که تابلوهای قبلی منقّش به تصویر پله‌برقی نبودند اما تابلوهای جدید عکس نماد یک پله‌برقی را نیز با خود دارند.

دوم: تغییر رنگ تابلوی مؤسسه همشهری به صورتی یواش که بعنوان «بزرگترین عملکرد نجفی در ۱۴۰ روز اخیر» مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز قرار گرفته است.

سوم: لغو رایگان بودن حمل و نقل عمومی برای نمازگزاران جمعه تهران و مکاتبه با ستاد نماز جمعه برای پولی کردن آن.

و چهارم: الزام شهرداری تهران به در نظر گرفتن محلی مناسب برای اعتراضات خیابانی!

به گزارش مشرق، حقیقت این است که محمدباقر قالیباف در کارنامه جهادی خود، تهران جدیدی را برای مردم و البته برای اصلاح‌طلبان شورای شهر به یادگار گذاشت که ارائه رویکرد جدیدی از خدمت و مدیریت در آن نیازمند توانمندی و استعدادی برتر از شخص قالیباف است. امری که لااقل در میانه اردوگاه اصلاح‌طلبان بعنوان یک آرزوی محال محسوب می‌شود.

شاید برای مخاطبان محترم جالب باشد که اصلاح‌طلبان قبل از ورود به شورای شهر پنجم، حتی از خطوط BRT نیز انتقاد می‌کردند و یا از این می‌گفتند که نبود ایستگاه تاکسی در کنار برخی ایستگاههای مترو سبب بروز مشکل شده است و افتتاح خطوط مترو نیز نمایشی بوده است اما در صد و چند روزی که در مسند کار حضور داشته‌اند به جای ارائه ولو یک خط گزارش در زمینه این قبیل فعالیت‌ها و انتقادها؛ تماماً و سر تا پا مشغول انتقاد از محمدباقر قالیباف و تهیه چیزی به نام گزارش 100 روزه بوده‌اند.

و خدمات ملموسی هم که در این مدت به شهر تهران ارائه شده صرفاً در چارچوب اقداماتی مثل اقدامات اشاره شده در بالا قابل رده بندی است.

جالب آنکه رسانه‌ها و محافل تحلیلی در همان صد روز قبل تأکید کرده بودند چیزی جز تخریب قالیباف در گزارش 100 روزه اصلاح‌طلبان و شهرداری نخواهد بود.

برخی معتقدند گزارش ۱۰۰ روزه نجفی از وضعیت تهران البته یک حسن بزرگ دارد و آن اینکه امکان قضاوت نهادهای امنیتی و قضایی را فراهم می‌کند تا مشخص شود که قالیباف ناکارآمد و متخلف بوده یا چپ‌های شورای شهر دروغ می‌گویند؟!

بزرگترین خدمات نجفی به تهرانی‌ها در ۱۰۰روز +عکس