برگزاری رویداد تجاری سازی پله در گیلان

برگزاری رویداد تجاری سازی پله در گیلان
برای اولین بار در ایران رویدادی برای سرمایه‌گذاری روی استارت آپ ها و کسب‌وکارهای اینترنتی و محصولات و اختراعات خلاقانه توسط مجتمع آموزشی پُل گیلان و منطقه آزاد انزلی برگزار می‌شود.

برگزاری رویداد تجاری سازی پله در گیلان

برای اولین بار در ایران رویدادی برای سرمایه‌گذاری روی استارت آپ ها و کسب‌وکارهای اینترنتی و محصولات و اختراعات خلاقانه توسط مجتمع آموزشی پُل گیلان و منطقه آزاد انزلی برگزار می‌شود.
برگزاری رویداد تجاری سازی پله در گیلان

لردگان