برندگان جایزه گلوب ساکر اعلام شدند / رونالدو بهترین بازیکن سال!

برندگان جایزه گلوب ساکر اعلام شدند / رونالدو بهترین بازیکن سال!
جوایز مراسم گلوب ساکر که مختص فوتبال جهان است به برترین‌ها اهدا شد.

برندگان جایزه گلوب ساکر اعلام شدند / رونالدو بهترین بازیکن سال!

جوایز مراسم گلوب ساکر که مختص فوتبال جهان است به برترین‌ها اهدا شد.
برندگان جایزه گلوب ساکر اعلام شدند / رونالدو بهترین بازیکن سال!