برنامه‌ریزی برای تولید خودروی بومی

برنامه‌ریزی برای تولید خودروی بومی
ایسنا به نقل از قائم مقام سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی نوشت: تحقق تولید خودروی بومی در استان در چند مرحله واقع خواهد شد و با بررسی بازار مراحل جوشکاری و نقاشی بدنه نیز در استان قابل انجام است که این موضوع به کاهش قیمت تمام شده منجر خواهد شد.

برنامه‌ریزی برای تولید خودروی بومی

ایسنا به نقل از قائم مقام سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی نوشت: تحقق تولید خودروی بومی در استان در چند مرحله واقع خواهد شد و با بررسی بازار مراحل جوشکاری و نقاشی بدنه نیز در استان قابل انجام است که این موضوع به کاهش قیمت تمام شده منجر خواهد شد.
برنامه‌ریزی برای تولید خودروی بومی

بک لینک رنک ۵

دانلود سریال و آهنگ