برترین‌های آسیا انتخاب شدند / حسن‌زاده بهترین فوتسالیست

برترین‌های آسیا انتخاب شدند / حسن‌زاده بهترین فوتسالیست
مراسم انتخاب بهترین های فوتبال آسیا در سال ۲۰۱۶ در امارات برگزار شد.

برترین‌های آسیا انتخاب شدند / حسن‌زاده بهترین فوتسالیست

مراسم انتخاب بهترین های فوتبال آسیا در سال ۲۰۱۶ در امارات برگزار شد.
برترین‌های آسیا انتخاب شدند / حسن‌زاده بهترین فوتسالیست