برای دیدار با بادران؛ برانکو ۲۱ پرسپولیسی را به خط کرد

برای دیدار با بادران؛ برانکو ۲۱ پرسپولیسی را به خط کرد
کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، پس از آخرین تمرین پیش از دیدار برابر بادران، نام ۲۱ بازیکن را برای حضور در این اردو اعلام کرد.

برای دیدار با بادران؛ برانکو ۲۱ پرسپولیسی را به خط کرد

کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، پس از آخرین تمرین پیش از دیدار برابر بادران، نام ۲۱ بازیکن را برای حضور در این اردو اعلام کرد.
برای دیدار با بادران؛ برانکو ۲۱ پرسپولیسی را به خط کرد