برای آمد نیوز بی غیرت/ …تا سر و گیسوی دختری دست حرامی نیفتد

برای آمد نیوز بی غیرت/ …تا سر و گیسوی دختری دست حرامی نیفتد

گروه سیاسی جهان نیوز: “ر-ز” مدیر کانال آمدنیوز با اسم مستعار “شادی ایرانی” و از زبان یک خانم(!) به شهدای مظلومی مانند محسن حُججی کنایه زده و نوشته است “جایی هست رفت امضا داد کسی به خاطر من نره بجنگه شهید بشه؟ از ته دل میگم نمیخوام کسی به خاطر من شهید بشه. خودم میتونم مراقب خودم باشم بی مزد و منت”. بعدش هم به سردار سلیمانی طعنه زده که چرا سر حُججی زیر پای داعشی هاست؟

اینها البته عقده گشایی نیابتی برای ناتو و پنتاگون و سیا و موساد است که به خاطر غیرت شیربچه های مسئولیت شناس، تمام آرزو های دور و درازشان برای قبضه منطقه و غارت آن تبدیل به کابوس شد. این جماعت اوباش لابد اگر می توانستند، به امام حسین علیه السلام هم طعنه می زدند ؛ چرا کربلا رفتی که تنت زیر سُم اسب ها بیفتد و ۷۲ نفر را به کشتن دادی و خانواده ات را به اسارت فرستادی؛ ما بلد بودیم که چگونه از عزت خود دفاع کنیم یا یکجا بفروشیم و بدهیم برود (!)

یکی نیست بگوید تو که در ترکیه نشسته ای و نان مزدوری برای موساد اسرائیل را در خون مظلومان می زنی و می خوری، چه می فهمی قتل عام مردان ، آوارگی زنان و کودکان، و وحشی گری در حق دختران کرد و عرب و سنی و شیعه و ایزدی مذهب یعنی چه؟! مرد باش و از همان ترکیه تا دم مرز برو و از زنان کرد یا ایزدی مذهب که بعضا نسبتی هم با اسلام ندارند ، بپرس که تروریست های نیابتی آمریکا و اسرائیل و سعودی ، چه مصیبت هایی بر سر شان آوردند؟

چه توقع بی جایی، از یک بی غیرت وطن فروش! استاد حکمت و اخلاق آیت‌الله جوادی آملی  درباره بی شرافتی و بی غیرتی دقیق گفت؛ “بیگانه را در حریم خود راه دادن با غیرت سازگار نیست… کسانی که راه نفوذ بیگانگان را می‌گشایند، از غیرت برخوردار نبوده و دیوث هستند”.  تصاویر را ببینید. اگر غیرت حُججی ها و سلیمانی ها نبود، آیا همین تصاویر در ایران ما ساخته نمی شد؟! سر حُججی ها زیر پا افتاد تا دیگر سر و گیسوی هیچ دختر معصومی به دست حرامیان بی سر و پا نیفتد. بفهم آقا/خانم پنهان در پشت نام مستعار “شادی ایرانی “! اولئک کالانعام بل هم اضلّ.

بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند_ این فخر ماست تیری اگر خورده ایم ما / گر سنگ های کینه این نابرادران _ ور بار جور اجنبیان، گُرده ایم ما / امروز نیست دِشنه و دشنام مان نصیب _ از طعنه رقیب نیازرده ایم ما

برای آمد نیوز بی غیرت/ …تا سر و گیسوی دختری دست حرامی نیفتد

گروه سیاسی جهان نیوز: “ر-ز” مدیر کانال آمدنیوز با اسم مستعار “شادی ایرانی” و از زبان یک خانم(!) به شهدای مظلومی مانند محسن حُججی کنایه زده و نوشته است “جایی هست رفت امضا داد کسی به خاطر من نره بجنگه شهید بشه؟ از ته دل میگم نمیخوام کسی به خاطر من شهید بشه. خودم میتونم مراقب خودم باشم بی مزد و منت”. بعدش هم به سردار سلیمانی طعنه زده که چرا سر حُججی زیر پای داعشی هاست؟

اینها البته عقده گشایی نیابتی برای ناتو و پنتاگون و سیا و موساد است که به خاطر غیرت شیربچه های مسئولیت شناس، تمام آرزو های دور و درازشان برای قبضه منطقه و غارت آن تبدیل به کابوس شد. این جماعت اوباش لابد اگر می توانستند، به امام حسین علیه السلام هم طعنه می زدند ؛ چرا کربلا رفتی که تنت زیر سُم اسب ها بیفتد و ۷۲ نفر را به کشتن دادی و خانواده ات را به اسارت فرستادی؛ ما بلد بودیم که چگونه از عزت خود دفاع کنیم یا یکجا بفروشیم و بدهیم برود (!)

یکی نیست بگوید تو که در ترکیه نشسته ای و نان مزدوری برای موساد اسرائیل را در خون مظلومان می زنی و می خوری، چه می فهمی قتل عام مردان ، آوارگی زنان و کودکان، و وحشی گری در حق دختران کرد و عرب و سنی و شیعه و ایزدی مذهب یعنی چه؟! مرد باش و از همان ترکیه تا دم مرز برو و از زنان کرد یا ایزدی مذهب که بعضا نسبتی هم با اسلام ندارند ، بپرس که تروریست های نیابتی آمریکا و اسرائیل و سعودی ، چه مصیبت هایی بر سر شان آوردند؟

چه توقع بی جایی، از یک بی غیرت وطن فروش! استاد حکمت و اخلاق آیت‌الله جوادی آملی  درباره بی شرافتی و بی غیرتی دقیق گفت؛ “بیگانه را در حریم خود راه دادن با غیرت سازگار نیست… کسانی که راه نفوذ بیگانگان را می‌گشایند، از غیرت برخوردار نبوده و دیوث هستند”.  تصاویر را ببینید. اگر غیرت حُججی ها و سلیمانی ها نبود، آیا همین تصاویر در ایران ما ساخته نمی شد؟! سر حُججی ها زیر پا افتاد تا دیگر سر و گیسوی هیچ دختر معصومی به دست حرامیان بی سر و پا نیفتد. بفهم آقا/خانم پنهان در پشت نام مستعار “شادی ایرانی “! اولئک کالانعام بل هم اضلّ.

بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند_ این فخر ماست تیری اگر خورده ایم ما / گر سنگ های کینه این نابرادران _ ور بار جور اجنبیان، گُرده ایم ما / امروز نیست دِشنه و دشنام مان نصیب _ از طعنه رقیب نیازرده ایم ما

برای آمد نیوز بی غیرت/ …تا سر و گیسوی دختری دست حرامی نیفتد