برانکو نسخه سرمربی ماشین‌سازی را پیچید/ خطیبی استعفا کرد

برانکو نسخه سرمربی ماشین‌سازی را پیچید/ خطیبی استعفا کرد
رسول خطیبی پس از شکست تیمش مقابل پرسپولیس، از سمت خود استعفا کرد.

برانکو نسخه سرمربی ماشین‌سازی را پیچید/ خطیبی استعفا کرد

رسول خطیبی پس از شکست تیمش مقابل پرسپولیس، از سمت خود استعفا کرد.
برانکو نسخه سرمربی ماشین‌سازی را پیچید/ خطیبی استعفا کرد