برانکو خطاب به پرسپولیسی ها:بعضی ها مسئولیت خودشان را به خوبی انجام ندادند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در تمرین امروز در خصوص دیدار با سپاهان با شاگردانش صحبت کرد.

world press news

کانون نماز