برانکو: اگر حرف دلم را بزنم ۶ماه محروم می شوم

برانکو: اگر حرف دلم را بزنم ۶ماه محروم می شوم
سرمربی تیم پرسپولیس در کنفرانس خبری بعد از بازی این تیم با صبا از بازی تیمش ابراز رضایت کرد.

برانکو: اگر حرف دلم را بزنم ۶ماه محروم می شوم

سرمربی تیم پرسپولیس در کنفرانس خبری بعد از بازی این تیم با صبا از بازی تیمش ابراز رضایت کرد.
برانکو: اگر حرف دلم را بزنم ۶ماه محروم می شوم

میهن دانلود