«برادرم خسرو» به سلامت آمد / حضور روانپزشکان در نقد یک فیلم

«برادرم خسرو» به سلامت آمد / حضور روانپزشکان در نقد یک فیلم
فیلم سینمایی «برادرم خسرو» ساخته احسان بیگلری روز دوشنبه اول شهریور ماه ساعت 20 در پردیس سینمایی چارسو به نمایش در می‌آید.

«برادرم خسرو» به سلامت آمد / حضور روانپزشکان در نقد یک فیلم

فیلم سینمایی «برادرم خسرو» ساخته احسان بیگلری روز دوشنبه اول شهریور ماه ساعت 20 در پردیس سینمایی چارسو به نمایش در می‌آید.
«برادرم خسرو» به سلامت آمد / حضور روانپزشکان در نقد یک فیلم