بدون کات با ملکه رنجبر در «فرمول یک»/ گرامیداشت علی حاتمی و مرور فیلم‌های ناتمام او

بدون کات با ملکه رنجبر در «فرمول یک»/ گرامیداشت علی حاتمی و مرور فیلم‌های ناتمام او
علی ضیا در برنامه «فرمول یک» دوشنبه 15 آذرماه گفت‌وگو کوتاهی با ملکه رنجبر و مسعود نجفی به مناسبت سالگرد علی حاتمی انجام داد.

بدون کات با ملکه رنجبر در «فرمول یک»/ گرامیداشت علی حاتمی و مرور فیلم‌های ناتمام او

علی ضیا در برنامه «فرمول یک» دوشنبه 15 آذرماه گفت‌وگو کوتاهی با ملکه رنجبر و مسعود نجفی به مناسبت سالگرد علی حاتمی انجام داد.
بدون کات با ملکه رنجبر در «فرمول یک»/ گرامیداشت علی حاتمی و مرور فیلم‌های ناتمام او