با دستور وزارت ورزش سفر تیم ملی هندبال نوجوانان به بحرین لغو شد

با دستور وزارت ورزش سفر تیم ملی هندبال نوجوانان به بحرین لغو شد
هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا و انتخابی قهرمانی جهان از ٦ تا ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۵ در بحرین برگزار می شود.

با دستور وزارت ورزش سفر تیم ملی هندبال نوجوانان به بحرین لغو شد

هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا و انتخابی قهرمانی جهان از ٦ تا ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۵ در بحرین برگزار می شود.
با دستور وزارت ورزش سفر تیم ملی هندبال نوجوانان به بحرین لغو شد

خبر جدید