با تائید ۹۰؛ پرسپولیس مقابل سپاهان سود کرد، برابر ذوب آهن ضرر

امشب برنامه ۹۰ خیلی دقیق به اتفاقات داوری پرداخت که معلوم شد در بازی ذوب آهن و پرسپولیس خورشیدی اشتباهات فاحشی کرده است.

بازار بورس

مد روز