با انتخاب ترامپ صدای خالق «هری پاتر»‌ هم درآمد / کیتی پری: انقلاب در راه است

با انتخاب ترامپ صدای خالق «هری پاتر»‌ هم درآمد / کیتی پری: انقلاب در راه است
بسیاری از چهره‌های مطرح دنیای سینما، موسیقی و حتی نویسنده سری داستان‌های «هری پاتر» به رییس‌جمهور شدن ترامپ واکنش نشان دادند.

با انتخاب ترامپ صدای خالق «هری پاتر»‌ هم درآمد / کیتی پری: انقلاب در راه است

بسیاری از چهره‌های مطرح دنیای سینما، موسیقی و حتی نویسنده سری داستان‌های «هری پاتر» به رییس‌جمهور شدن ترامپ واکنش نشان دادند.
با انتخاب ترامپ صدای خالق «هری پاتر»‌ هم درآمد / کیتی پری: انقلاب در راه است

تلگرام نارنجی