بانک اطلاعات پست واحد‌های صنعتی چهارمحال وبختیاری به‌روز رسانی می‌شود

مدیرعامل شهرک‌های چهارمحال و بختیاری گفت: به‌هنگام‌سازی و به‌روز رسانی بانک اطلاعات پستی واحد‌های صنعتی استان اجرایی می‌شود.

cars

فستیوال فیلم