بانوی ایرانی با چادر روی سکو +عکس

بانوی ایرانی با چادر روی سکو +عکس

به گزارش جهان به نقل از سایت فدراسیون کشتی، در این مسابقات در وزن ۵۵ کیلوگرم هما میرزاپور مدال برنز، ۶۰ کیلوگرم سمیه حیدری مدال نقره، ۶۵ کیلوگرم الهام کوچک زاده مدال برنز، ۷۰ کیلوگرم زهرا مجدی مدال برنز، ۷۵ کیلوگرم ملیحه فضلی  مدال نقره و +75 کیلوگرم کژال کاوه تبار به مدال برنز دست یافتند.

بانوی ایرانی با چادر روی سکو +عکس

به گزارش جهان به نقل از سایت فدراسیون کشتی، در این مسابقات در وزن ۵۵ کیلوگرم هما میرزاپور مدال برنز، ۶۰ کیلوگرم سمیه حیدری مدال نقره، ۶۵ کیلوگرم الهام کوچک زاده مدال برنز، ۷۰ کیلوگرم زهرا مجدی مدال برنز، ۷۵ کیلوگرم ملیحه فضلی  مدال نقره و +75 کیلوگرم کژال کاوه تبار به مدال برنز دست یافتند.

بانوی ایرانی با چادر روی سکو +عکس

آهنگ جدید

مرجع توریسم