باند تهیه و توزیع مواد مخدر در پلدخترمتلاشی شد

باند تهیه و توزیع مواد مخدر در پلدخترمتلاشی شد
فرمانده انتظامی پلدختر گفت: ماموران انتظامی یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر را در این شهرستان متلاشی کردند

باند تهیه و توزیع مواد مخدر در پلدخترمتلاشی شد

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: ماموران انتظامی یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر را در این شهرستان متلاشی کردند
باند تهیه و توزیع مواد مخدر در پلدخترمتلاشی شد

گروه تلگرام