بالگردهای آمریکایی داعشی‌ها را از حسکه به جای نامعلومی بردند

بالگردهای آمریکایی داعشی‌ها را از حسکه به جای نامعلومی بردند
ایسنا نوشت: منابع رسانه‌ای سوری اعلام کردند که بالگردهای آمریکایی روز شنبه تعدادی از اعضای داعش را از اردوگاهی در جنوب حسکه به مکان نامعلومی منتقل کردند.

بالگردهای آمریکایی داعشی‌ها را از حسکه به جای نامعلومی بردند

ایسنا نوشت: منابع رسانه‌ای سوری اعلام کردند که بالگردهای آمریکایی روز شنبه تعدادی از اعضای داعش را از اردوگاهی در جنوب حسکه به مکان نامعلومی منتقل کردند.
بالگردهای آمریکایی داعشی‌ها را از حسکه به جای نامعلومی بردند