بالاترین نشان دولتی بولیوی به ظریف اعطا شد

بالاترین نشان دولتی بولیوی به ظریف اعطا شد
بالاترین نشان دولتی بولیوی توسط وزیر امور خارجه این کشور به محمدجواد ظریف اعطا شد.

بالاترین نشان دولتی بولیوی به ظریف اعطا شد

بالاترین نشان دولتی بولیوی توسط وزیر امور خارجه این کشور به محمدجواد ظریف اعطا شد.
بالاترین نشان دولتی بولیوی به ظریف اعطا شد

عکس های داغ جدید