باشگاه استقلال: ریشه فساد را در تیم‌های پایه خود می‌خشکانیم

باشگاه استقلال: ریشه فساد را در تیم‌های پایه خود می‌خشکانیم
معاونت حقوقی باشگاه استقلال با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اتفاقات رخ داده در آکادمی این باشگاه واکنش نشان داد.

باشگاه استقلال: ریشه فساد را در تیم‌های پایه خود می‌خشکانیم

معاونت حقوقی باشگاه استقلال با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اتفاقات رخ داده در آکادمی این باشگاه واکنش نشان داد.
باشگاه استقلال: ریشه فساد را در تیم‌های پایه خود می‌خشکانیم

اخبار دنیای دیجیتال