بازیکن مورد علاقه برانکو بازی برابر پدیده را از دست داد

بازیکن مورد علاقه برانکو بازی برابر پدیده را از دست داد
فرشاد احمدزاده روز گذشته دچار مصدومیت شد و در تمرین امروز نیز با نظر کادرپزشکی از انجام تمرینات گروهی معاف شد.

بازیکن مورد علاقه برانکو بازی برابر پدیده را از دست داد

فرشاد احمدزاده روز گذشته دچار مصدومیت شد و در تمرین امروز نیز با نظر کادرپزشکی از انجام تمرینات گروهی معاف شد.
بازیکن مورد علاقه برانکو بازی برابر پدیده را از دست داد