بازگشت غرور آفرین قهرمان بوکس به سروآباد

بازگشت غرور آفرین قهرمان بوکس به سروآباد
نونهال غرور آفرین تیم بوکس استان کردستان پیمان عبدی به مربی گری شیرکو عادلی صبح روز سه شنبه از مسابقات چهارمین فستیوال بوکس نونهالان کشوری که در استان مرکزی برگزار شد وارد سروآباد شد.

بازگشت غرور آفرین قهرمان بوکس به سروآباد

نونهال غرور آفرین تیم بوکس استان کردستان پیمان عبدی به مربی گری شیرکو عادلی صبح روز سه شنبه از مسابقات چهارمین فستیوال بوکس نونهالان کشوری که در استان مرکزی برگزار شد وارد سروآباد شد.
بازگشت غرور آفرین قهرمان بوکس به سروآباد